Jiří Plachý

Elektro

Generátor sinus, trojúhelník, obdélník


Obr.1. Generátor sinus, trojúhelník, obdélník s ICL 8038.

Generátor průběhů 8038 dává sinusové, trojúhelníkové a pravoúhlé průběhy napětí. Frekvence se nastavuje externě. Generované kmitočty dosahují hodnot od méně než 1/1000 Hz do víc než 1 MHz a jsou velmi stabilní ve velkém rozsahu teploty a napájecího napětí.

Seznam součástek:

Rezistory: P3 1k-ohm (TP 160) Polovodiče:
R1 20k-ohm (TR 212) P4 100k-ohm (TP 160) D1 až D5 1N4001
R2, R3 4,7k-ohm (TR 212) Kondenzátory: IO1 ICL 8038
R4 15k-ohm (TR 212) C1 1000M/16V (radiální) IO2 MA 7812
Potenciometry: C2 100M/16V (radiální) Ostatní:
P1 10k-ohm (TP 160) C3 1M/16V (radiální) Tr1 transformátor 220V/12V
P2 15M-ohm (TP 092) C4 4,7nF (keramický)


Obr.2. Plošný spoj pro generátor. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.