Jiří Plachý

Elektro

Hlas robota


Obr.1. Modulátor počítačového hlasu.

Zapojení pro získání hlasu podobnému umělé řeči počítače nebo robota z obyčejného nízkofrekvenčního signálu je na obr. 1.

Časovač 555 je zapojen jako astabilní multivibrátor s diodou pro získání střídy 1:1 a je vlastně zdrojem modulačního napětí pro modulátor s tranzistorem T1. Modulační napětí není odebíráno z hlavního výstupu časovače (ten není vůbec zapojen), nýbrž přímo z čas určujícího kondenzátoru C2, kde má pilovitý průběh. Potenciometrem P1 lze nastavit zdvih od nuly až po maximum.

Nízkofrekvenční signál přichází ze vstupu přes vazební odpor R3 a oddělovací kondenzátor C3 na výstup zapojení a současně na kolektor (drain) polem řízeného tranzistoru T1, který pracuje jako řízený odpor. Podle nastavení běžce potenciometru P je hlasový signál více nebo méně amplitudově modulován (skoky hlasitosti až 60 dB několikrát za sekundu v rytmu modulačního napětí). Tak vzniká charakteristický zvuk, nazývaný někdy též "počítačový hlas".

Seznam součástek:

Rezistory: Kondenzátory: Polovodiče:
R1 10k-ohm (TR 212) C1 100M/16V (radiální) D1 1N4148
R2 18k-ohm (TR 212) C2 1M/50V (radiální) T1 FET BS170
R3 5,6k-ohm (TR 212) C3 10M/16V (radiální) IO1 časovač 555
P1 100k-ohm - lineární potenciometr


Obr.2. Plošný spoj pro modulátor. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.