Jiří Plachý

Elektro

Metronom do kapsy


Obr.1. Metronom do kapsy s časovačem 555.

Tento metronom má frekvenci 40 až 220 impulsů za minutu, rozsah lze upravit změnou kondenzátoru 1µF. Napájet metronom můžeme baterií 9V, zapojení však pracuje již při cca. 4,5V.

Je nutné, aby reproduktor měl minimální impedanci 75ohm. V opačném případě je nutno zařadit k reproduktoru sériový odpor tak velký, aby součet impedance reproduktoru a odporu rezistoru přesahoval výše jmenovaných 75ohm, jinak by mohlo dojít ke zničení integrovaného obvodu.


Obr.2. Plošný spoj pro metronom. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.