Jiří Plachý

Elektro

Předzesilovač


Obr.1. Stereofonní předzeilovač s nízkým šumem.

Zesílení předzesilovače se počítá podle vzorce: (Ra dosazujte v kiloohmech!)

Pro zesílení předzesilovače platí:

Maximální zesílení předzesilovače bez zkreslení se pohybuje kolem 100 až 200, přičemž maximální výstupní napětí může být asi 4V se zkreslením 0,01% při napájecím napětí v rozmezí 30 až 40V.


Obr.2. Plošný spoj pro předzesilovač. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.