Jiří Plachý

Elektro

Zdroj 12V / 1,6W


Obr.1. Zdroj 12V / 1,6W.

Při práci je stále potřeba nejrůznějších napájecích zdrojů, což mne dovedlo k uvedení této aplikace. Je třeba podotknout, že při napájení nf techniky se může objevit rušení, a proto je dobré můstek vyblokovat kondenzátory 100 nF. Výstupní napětí zdroje je bez zátěže cca 18V, po přidání zátěže začne klesat. Pokud požadujete klidové napětí bližší 12V, je vhodné použit transformátor se sekundárním napětím 9V. Pozor: primární vinutí je připojeno na 220V! Autor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody.

Seznam součástek:

Rezistory: Polovodičové součástky: Ostatní součástky:
R1 680ohm (TR 212) D1-D4 diodový můstek B 250 R Tr1 transformátor 220V/12V/1,6W
Kondenzátory: D5 červená LED S1 síťový vypínač
C1 1000M/25V (radiální)


Obr.2. Plošný spoj pro zdroj. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.