Jiří Plachý

Elektro

Zdroj 2x15V


Obr.1. Stabilizovaný zdroj 2x15V.

Tento zdroj je určen především pro stabilizaci napájecího napětí pro operační zesilovače, ale přirozeně lze užít i jinde. Maximální zatěžovací proud je podle povoleného proudu a maximálního ztrátového výkonu použitých tranzistorů. Ty v seznamu součástek mají například 1A a 12W ztrátový výkon. Tzn. při vstupním napětí 2x30V by se dal zdroj použít pro proud max cca 0,75A. Pro operační zesilovače není třeba tranzistory chladit, ale pro větší zátěže určitě ano (je třeba spočítat a vyzkoušet).

Seznam součástek:

Rezistory: C2 1000M/35V Polovodiče:
R1 2,2 k-ohm C3 10M/35V D1 KZ260/16
R2 2,2 k-ohm C4 10M/35V D2 KZ260/16
Kondenzátory: C5 100M/35V T1 BD139
C1 1000M/35V C6 100M/35V T2 BD140


Obr.2. Plošný spoj pro zdroj. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.