Jiří Plachý

Software

Univerzální USB sonda

V tomto článku je popsána Monitorovací aplikace pro Univerzální USB sondu, jejíž konstrukce byla popsána v článku vydaném v PE Aradio 7 a 8 / 2009. Univerzální sonda umožňuje měření dvou fyzikálních veličin a následný sběr naměřených dat do PC. Součástí textu byl jednak hlavní modul sondy obsahující rozhraní pro komunikaci s PC, A/D převodník a zdroj symetrického a referenčního napětí. Dále byly popsány vstupní moduly pro měření napětí a teploty. Obdobným způsobem lze zkonstruovat a připojit vlastní vstupní modul pro měření jakékoli jiné veličiny. Sonda je k PC připojena přes sběrnici USB a nepotřebuje žádné externí napájení, protože je napájena přímo z USB.

Pohled na sondu

Obr. 1. Pohled na hotovou dvoukanálovou napěťovou sondu

Pohled na sondu

Obr. 2. Pohled na hotovou dvoukanálovou teplotní sondu

Monitorovací aplikace

Monitorovací aplikace (Simple Graphic Monitor) zobrazuje aktuálně měřené hodnoty ze všech připojených sond a jejich krátkodobou historii v grafech.

Aplikaci lze stáhnout v sekci Download.

Ukázka monitorovací aplikace

Obr. 3. Ukázka monitorovací aplikace

Záznam dat do souboru

Aplikace umožňuje také zaznamenávat data ze sondy do souboru formátu CSV. U záznamu dat je možno přímo v aplikaci nastavit interval mezi jednotlivými měřeními (Record each X seconds) a případně i časové omezení záznamu dat (Stop recording after X hours Y minutes). Záznam se spouští ručně. Vypnout ho lze buď ručně a nebo automaticky pomocí časového omezení.

Ukázka dialogu pro spuštění záznamu

Obr. 4. Ukázka dialogu pro spuštění záznamu

Formát řádky CSV souboru je definován následujícím způsobem:

[datum];[čas];[hodnota];[jednotka]

Konfigurace sondy

Změnu konfigurace podporovaných sond zatím není možno provádět přímo v aplikaci, je nutno upravit konfigurační XML soubor probes.xml v adresáři aplikace. V dalších verzích aplikace bude možno změnit konfiguraci přímo v aplikaci. Ukázka konfiguračního XML souboru pro dvě definované sondy je níže. Pro nalezení patřičné konfigurace sondy a její správné fungování je nutno nastavit atribut description v elementu PROBE na hodnotu, která je uložena do EEPROM v modulu UMS2 v sondě.

<PROBES>
	<PROBE description="Voltage and Temperature Probe">
		<CHANNELS>
			<CHANNEL id="0" symetric="true" value_offset="0" value_multiplier="1"
				recording_interval="2" recording_time_limit="1200">
				<DESCRIPTION>Voltage</DESCRIPTION>
				<MAGNITUDE_SYMBOL>V</MAGNITUDE_SYMBOL>
				<RANGES>
					<RANGE id="0" multiplier="1" decimals="2" />
					<RANGE id="1" multiplier="10" decimals="1" />
					<RANGE id="2" multiplier="100" decimals="0" />
				</RANGES>
			</CHANNEL>
			<CHANNEL id="1" symetric="false" value_offset="-1.463" value_multiplier="50"
				recording_interval="2" recording_time_limit="1200">
				<DESCRIPTION>Temperature</DESCRIPTION>
				<MAGNITUDE_SYMBOL>°C</MAGNITUDE_SYMBOL>
				<RANGES>
					<RANGE id="0" multiplier="1" decimals="1" />
				</RANGES>
			</CHANNEL>
		</CHANNELS>
	</PROBE>
	<PROBE description="Dual Temperature Probe LM335">
		<CHANNELS>
			<CHANNEL id="0" symetric="false" value_offset="-1.463" value_multiplier="50"
				recording_interval="2" recording_time_limit="1200">
				<DESCRIPTION>Temperature 1</DESCRIPTION>
				<MAGNITUDE_SYMBOL>°C</MAGNITUDE_SYMBOL>
				<RANGES>
					<RANGE id="0" multiplier="1" decimals="1" />
				</RANGES>
			</CHANNEL>
			<CHANNEL id="1" symetric="false" value_offset="-1.463" value_multiplier="50"
				recording_interval="2" recording_time_limit="1200">
				<DESCRIPTION>Temperature 2</DESCRIPTION>
				<MAGNITUDE_SYMBOL>°C</MAGNITUDE_SYMBOL>
				<RANGES>
					<RANGE id="0" multiplier="1" decimals="1" />
				</RANGES>
			</CHANNEL>
		</CHANNELS>
	</PROBE>
</PROBES>  

Instalace aplikace

Po stažení archivu s aplikací a ovladači připojte sondu do konektoru USB v počítači. Nezapomeňte, že sonda potřebuje pro správnou funkci USB 2.0. Po chvíli se objeví dialog pro instalaci nového zařízení. Nainstalujte ovladač pro sondu s použitím souborů z archivu. Po úspěšné instalaci ovladače nainstalujte aplikaci spuštěním instalačního souboru SGM setup.exe. Nyní můžete pustit monitorovací aplikaci a měli byste vidět hodnoty z připojené sondy. Pokud aplikace ukazuje pouze "N/A", zkontrolujte konfiguraci sondy v souboru probes.xml v adresáři aplikace (viz též předchozí kapitola).

© Jiří Plachý 2009